Diabeteseducator (sinds 30 juni 2018)

Wat is een diabeteseducator?

Een diabeteseducator is een zorgverlener (verpleegkundige, diëtiste, podoloog, ...) met een postgraduaat opleiding rond diabeteszorg.

De taak van een diabeteseducator bestaat erin om:

 • De patiënt te informeren over alle aspecten van zijn aandoening en hem/haar te coachen bij het leren omgaan met diabetes
 • De patiënt het belang van therapietrouw bij te brengen en hem/haar te stimuleren tot zelfzorg
 • Samen met de patiënt op zoek te gaan hoe zijn/haar levenskwaliteit kan geoptimaliseerd worden
 • Multidisciplinaire contacten te onderhouden met de andere betrokken zorgverleners zoals huisarts, diëtiste, ...

Concreet betekent dit:

 • Injectie en meettechnieken aanleren en het evalueren van de resultaten
 • Correcte reactie bij acute complicaties (hypo, hyper) of in bijzondere situaties (reizen, vasten,...)
 • De preventie chronische complicaties door ervoor te zorgen dat de patiënt de noodzaak inziet van zijn: opvolging: controle huisarts, specialisten, diëtiste, podoloog, educator....behandeling: gezonde voeding, beweging, correct gebruik van medicatie, gewichtscontrole, voetzorg, -
 • Een luisterend oor bieden voor de specifieke noden van de diabetespatiënt

Voortraject:

Voorwaarden:

 • GMD hebben
 • Diabetes type 2

Voordelen:

 • Gedeeltelijke terugbetaling:
  • Diëtische evaluatie : 1u / jaar
  • Podologisch onderzoek: 2 x 45min / jaar
 • Recht op educatie max 2u / jaar
  • Enkel toepasselijk wanneer de leeftijd tussen 15 en 69 jaar is
  • En BMI groter dan 30 en of arteriële hypertensie (14/8.5mmHG)

Zorgtraject:

Voorwaarden:

 • Onvoldoende controle bij maximale orale behandeling waarbij insulinebehandeling overwogen wordt (de patiënt hoeft dus nog niet op insuline te staan!)
 • Ook patiënten die een behandeling met inspuitbare incretinemimetica starten of volgen, beantwoorden aan dit criterium
 • 1 of 2 insuline-injecties per dag
 • Ondertekenen van het zorgtrajectcontract door patiënt, huisarts en endocrinoloog
 • GMD bij huisarts die het contract ondertekent (ten laatste binnen het jaar na aanvraag van het zorgtraject)
 • Binnen de 12 maanden ten minste 2 contacten bij de huisarts (raadpleging of bezoek) en minstens 1 raadpleging bij een specialist van de ziekte (die een zorgtraject diabetes type 2 kan ondertekenen)

Voordelen:

 • Alle consultaties bij huisarts zijn volledig terug betaald
 • Recht op educatie eerste jaar 5u / jaar volgende jaren: max 2.30u / jaar
 • Gedeeltelijke terugbetaling:
  • Diëtische evaluatie : 1u / jaar
  • Podologisch onderzoek: 2 x 45min / jaar
 • Recht op terugbetaald zelfzorgmateriaal op voorwaarde dat zij behandeld worden met insuline of een incretinemimeticum